Valentínske tvorenie plné srdiečok

feb 15, 2022

 

Sviatok sv. Valentína sa oslavoval aj v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Srdiečka, pokojná atmosféra a vrúcne vyznania lietali pomedzi knihy a späť.

14.februára 2022 sa na oddelení pre deti a mládež realizovala Valentínska tvorivá dielňa v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Realizácia projektu tak prispeje k naplneniu hlavného sloganu: „Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“./ „Working together for a green, competitive and inclusive Europe“.

Do aktivity sa zapojilo 16 detí, ktoré si vyskúšali vyrobiť valentínku pomocou voskoviek, farbičiek a farebného papiera. Najzaujímavejšou časťou bolo hriatie voskovky nad sviečkou a kvapkanie vosku do tvaru srdca.

Šikovné rúčky detí maľovali, kreslili, lepili, až vznikli krásne farebné srdiečka, ktoré vytvorili veselú atmosféru v celej knižnici.

Ďakujeme všetkým tvorivým deťom a veríme, že potešili niekoho, koho ľúbia obdarovaním valentínkou. 🙂

Ďakujeme za podporu! Hornozemplínska knižnica získala grant z Nórska v sume 594 519 €.

Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť šance zraniteľných detí a mladých ľudí zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia v okrese Vranov nad Topľou na úspech v živote a spoločnosti, zabezpečiť dostatočný prístup k mimoškolským a záujmovým činnostiam, ktoré pozitívne ovplyvnia ich potreby osobného rozvoja. Projekt uplatňuje integrovaný prístup zameraný na 4 opatrenia – zdraviezamestnanosťantidiskriminácia a vzdelávanie. Na dosiahnutie cieľa projektu sa budú pre deti a mládež realizovať tieto aktivity: Podpora zamestnanosti mladých ľudíZdravie a zdravý životný štýlVýchova k umeniu a kultúreDiskriminácia – nebojme sa o tom hovoriť.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

Valentínske tvorenie zapojených detí

 

Valentínske tvorenie zapojených detí

 

Voskové srdiečko z valentínskeho tvorenia s Multifunkčnom centre 4.0

 

Valentínske tvorenie zapojených detí

 

Voskové srdiečko z valentínskeho tvorenia s Multifunkčnom centre 4.0

 

 

NÓRSKE GRANTY

Marec v Multifunkčnom centre 4.0

Reportáž RTVS o Multifunkčnom centre 4.0