Kontakt

multifunkcnecentrumvranov@gmail.com

Multifunkčné centrum 4.0 Vranov nad Topľou

marketingl@kniznicavranov.sk

Hornozemplínska knižnica – marketing

riaditel@kniznicavranov.sk

Hornozemplínska knižnica – riaditeľ