Umelecké a kultúrne vzdelávanie

Aktivita č. 3 je zameraná na zlepšenie podmienok detí a mladých ľudí ohrozených sociálnym a ekonomickým vylúčením s cieľom podporiť deti a mladých ľudí v čitateľskej gramotnosti, literárnych stretnutiach, v rozvoji tanca, divadla, výtvarného umenia.

Aktivita bude organizovaná pre deti predškolského veku, školského veku, stredoškolskú mládež, rómske komunity.

1. program: Knihy sú skvelé – cyklus aktivít na podporu čítania, umeleckého
a kultúrneho vzdelávania, aktivity na prelínanie rómskych a nerómskych komunít,
napr. Čítačka s písačkouKomiksom k čítaniuNoc s AndersenomMaratón čítaniaVranovské knihodniCelé Slovensko číta deťomTýždeň slovenských knižníc, aktivity pre rómsku komunitu – Kronika rómskej rodiny – prednášky o živote Rómov, Týždeň Rómskej kultúryRomano kašt – aktivita na hľadanie rodokmeňa pre rómske deti a rodiny, školenia pamäti a pod.,

2. program: Letné štvrtky – letná škola pre zlyhávajúcich študentov, vzdelávacie aktivity na prelínanie rómskych a nerómskych komunít, pravidelné podujatia zamerané na tanec, divadlo, šport, výtvarné umenie, rozprávkový štvrtok, divadelný štvrtok, sci-fi – na planéte B 612 atď.,

3. program: literárne festivaly – RomLIT – cyklus literárnych stretnutí so spisovateľmi, ilustrátormi a ďalšie osobnosti kultúrneho a spoločenského života, prezentácia diel rómskych autorov, ktoré sa majú dostať do povedomia verejnosti, LIVE Vranov – reštart čítania – stretnutia so spisovateľmi,

4. seminár s názvom Komunitná knižnica 2022 – Slovenský seminár s medzinárodnou účasťou zameraný na prezentáciu činnosti knižníc, vízie, ako by mali moderné knižnice 21. storočia fungovať a aké služby majú poskytovať komunite, informačné podujatie zabezpečujúce publicitu,

5. workshop – Makerspace – spoločné pracovisko pre výrobu, objav a použitie rôznych zariadení od technických po netechnické, napr. šitie na šijacom stroji, práca – tlač na 3D tlačiarni, na workshopoch sa rozvíja 3D modelovanie, tvorivosť, fantázia a zručnosť, aktivita na zmiešanie rómskych a nerómskych komunít.

Realizáciou tejto aktivity sa dosiahnu tieto ukazovatele: počet vytvorených pracovných miestpočet obcí so zvýšenou schopnosťou ponúkať deťom a mládeži zaujímavejšie aktivitypočet ľudí ohrozených chudobou pomocou služieb poskytovaných strediskami pre mládežpočet zriadených multifunkčných mládežníckych centierpočet právnických osôb zapojených do projektupočet projektov realizovaných vo viacúrovňových a viacstranných miestnych partnerstváchpočet terénnych sociálnych pracovníkov spolupracujúcich s mládežníckymi centramipriemerné predĺženie doby, do ktorej centrum pre deti a mládež je otvorené dlhšie.

 

Očakávaný časový harmonogram aktivít:
Knihy sú skvelé – cyklus aktivít sa bude realizovať počas celého obdobia implementácie projektu.

Letné štvrtky – júl – august 2022.

RomLIT – jún 2023.

Komunitná knižnica – október 2022.

Makerspace – august 2022, máj 2023.

 

Hlavné subjekty zapojené do realizácie aktivity:
žiadateľ – centrum Vranov nad Topľou,

centrá – Nižný Hrabovec, Dlhé Klčovo, Banské, Hencovce, Čaklov.