Podpora zamestnanosti mladých ľudí

Cieľom tejto aktivity je zvýšiť možnosti zamestnania mladých ľudí ohrozených chudobou
z najmenej rozvinutého okresu, zlepšiť ich jazykové znalosti, pripraviť ich na pracovný pohovor, zlepšiť ich zručnosti v oblasti IKT a poskytnúť mladým ľuďom čo najlepší súbor zručností pre zamestnanie a úspešnosť na trhu práce.

Aktivita bude organizovaná pre stredoškolskú mládež (rómsku alebo nerómsku mládež).

Aktivita bude zahŕňať:

1. jazykové kurzy: dvojmesačné kurzy anglického a nemeckého jazyka (základy alebo zlepšenie nemeckého a anglického jazyka, komunikácia v nemčine a angličtine, písomná komunikácia v nemčine a angličtine);

2. kurz: Príprava na pracovný pohovor (napísanie potrebných dokumentov – formulár žiadosti o zamestnanie, životopis, priebeh pohovoru, hľadanie zamestnania, podpora
a príležitosti pri začatí podnikania);

3. kurz: Využitie IKT v zamestnaní (teoretický úvod do IKT, využívanie sociálnych sietí, možnosti používania mobilných telefónov a smartfónov, práca s notebookom).

Realizácia aktivity pomôže dosiahnuť tieto ukazovatele: počet vytvorených pracovných miestpočet obcí so zvýšenou schopnosťou ponúkať deťom a mládeži zaujímavejšie aktivitypočet osôb ohrozených chudobou pomocou služieb poskytovaných podporovanými strediskami mládežepočet zriadených alebo podporovaných multifunkčných mládežníckych centierpočet právnických osôb zapojených do projektovpočet terénnych sociálnych pracovníkov spolupracujúcich s mládežníckymi centrami.

 

Očakávaný harmonogram aktivít:
Jazykové kurzy (angličtina a nemčina) – jesenný a jarný kurz, trvajúci 7 týždňov, február – marec 2022, november – december 2023.

Príprava na pracovný pohovor – podľa požiadaviek klientov, máj 2022, apríl 2023.

Používanie IKT – marec – apríl 2023.

 

Hlavné subjekty zapojené do realizácie aktivity:
žiadateľ – centrum Vranov nad Topľou, pre mladých ľudí z iných centier, ako aj pre mladých ľudí, ktorí nebudú organizovaní v centrách.

Aktivita sa bude realizovať v spolupráci s dvoma terénnymi pracovníkmi.