Výstava Neznáme farby osobností

feb 11, 2022

 

V priestoroch Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou Vám počas celého mesiaca február ponúkame výstavu Jozefa Feča s názvom Neznáme farby osobností II v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Realizácia projektu tak prispeje k naplneniu hlavného sloganu: „Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“./ „Working together for a green, competitive and inclusive Europe“.

Výstava 10 veľkoformátových obrazov zobrazuje portréty svetových osobností, ktoré majú rómsky pôvod. Cieľom výstavy je širokej verejnosti, ale aj rómskej minorite priblížiť tieto osobnosti, ktoré sa preslávili vo svojej profesii a majú rómsky pôvod.

Cieľom výstavy je poukázať na to, že aj Rómovia tvoria významné hodnoty v kultúrnospoločenskom živote.

Ďakujeme za podporu! Hornozemplínska knižnica získala grant z Nórska v sume 594 519 €.

Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť šance zraniteľných detí a mladých ľudí zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia v okrese Vranov nad Topľou na úspech v živote a spoločnosti, zabezpečiť dostatočný prístup k mimoškolským a záujmovým činnostiam, ktoré pozitívne ovplyvnia ich potreby osobného rozvoja. Projekt uplatňuje integrovaný prístup zameraný na 4 opatrenia – zdraviezamestnanosťantidiskriminácia a vzdelávanie. Na dosiahnutie cieľa projektu sa budú pre deti a mládež realizovať tieto aktivity: Podpora zamestnanosti mladých ľudíZdravie a zdravý životný štýlVýchova k umeniu a kultúreDiskriminácia – nebojme sa o tom hovoriť.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

 

 

 

 

 

NÓRSKE GRANTY

Marec v Multifunkčnom centre 4.0

Beseda so spisovateľom Branislavom Jobusom