Hovorme o láske

feb 16, 2022

vdp. o. Mgr. Pavol Bober a Janka Loukotová, knihovníčka na Oddelení pre deti a mládež Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou

Hovorme o láske nielen na Valentína, v rámci týždňa manželstva, ale stále. Láska je neprebádaný jav, ktorý v nás prebúdza nových ľudí.
Len vďaka láske vidíme svet inými očami, ktoré by sme inak nikdy nevideli.
Len vďaka láske cítime istotu a oporu v niekom inom ako v sebe samom.
Len vďaka láske sa nám na tomto svete žije ľahšie a lepšie.

16. februára 2022 prijal pozvanie Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou vdp. o. Mgr. Pavol Bober a spolu so študentmi 9. ročníka ZŠ Sídlisko II a študentmi 1. a 3. ročníka SOŠ Drevárskej vo Vranove nad Topľou v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov) sa rozprával o láske, o manželstve a o spoločnom vnímaní dvoch partnerov.

Realizácia projektu tak prispeje k naplneniu hlavného sloganu: „Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“./ „Working together for a green, competitive and inclusive Europe“.

Láska na prvý pohľad neexistuje, podľa mňa, je to len akési pobláznenie mysle, chémia. Láska je o spoznávaní sa dvoch ľudí. Milovať niekoho je proces, milovať sa nedá lúsknutím prstov. A láska je o milovaní. (vpd. o Mgr. Pavol Bober)

Aj touto myšlienkou nás oslovil o. Bober a otvoril nám nové témy k diskusii. Veľké množstvo neuveriteľných a skutočných príbehov, veľa povzbudení, dokonca niekedy až otvorenie očí priniesol o. Bober počas celej besedy. So zatajeným dychom ho počúvali všetci študenti a zvedavo sa ho pýtali otázky, ktoré ich zaujímajú, a na ktoré je ťažko hľadať odpovede. Avšak o. Bober im s radosťou odpovedal a priniesol im odpovede, z ktorých boli všetci unesení. Srdečná vďaka o. Bober za váš čas a povzbudivé slová.

Ďakujeme za podporu! Hornozemplínska knižnica získala grant z Nórska v sume 594 519 €.

Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť šance zraniteľných detí a mladých ľudí zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia v okrese Vranov nad Topľou na úspech v živote a spoločnosti, zabezpečiť dostatočný prístup k mimoškolským a záujmovým činnostiam, ktoré pozitívne ovplyvnia ich potreby osobného rozvoja. Projekt uplatňuje integrovaný prístup zameraný na 4 opatrenia – zdraviezamestnanosťantidiskriminácia a vzdelávanie. Na dosiahnutie cieľa projektu sa budú pre deti a mládež realizovať tieto aktivity: Podpora zamestnanosti mladých ľudíZdravie a zdravý životný štýlVýchova k umeniu a kultúreDiskriminácia – nebojme sa o tom hovoriť.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

 

Pevne veríme, že dnešná beseda vniesla veľké množstvo obohacujúcich informácií každému študentovi, minimálne tak, ako nám knihovníkom.
Ďakujeme za skvelú účasť a príjemnú atmosféru.

študenti Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou

 

vdp. o. Mgr. Pavol Bober , Janka Loukotová, knihovníčka na Oddelení pre deti a mládež Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou a študenti SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou

 

vdp. o. Mgr. Pavol Bober

 

študenti SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou

 

vdp. o. Mgr. Pavol Bober a Janka Loukotová, knihovníčka na Oddelení pre deti a mládež Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou

 

 

NÓRSKE GRANTY

Marec v Multifunkčnom centre 4.0

Valentínske tvorenie plné srdiečok