Reportáž RTVS o Multifunkčnom centre 4.0

feb 16, 2022

 

16. februára 2022 natáčal štáb RTVS – Rómsky magazín reportáž o projekte LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Realizácia projektu tak prispeje k naplneniu hlavného sloganu: „Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“./ „Working together for a green, competitive and inclusive Europe“.

Reportáž je zameraná nielen na projekt Multifunkčné centrum 4.0, ale aj na prebiehajúcu výstavu Jozefa Feča II. Neznáme farby osobností v priestoroch Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou.

Návštevníci knižnice, študenti 1. a 3. ročníka SOŠ Drevárskej vo Vranove nad Topľou v rámci MC 4.0 poskytli rozhovory aj o prebiehajúcej výstave.

 

Ďakujeme za podporu! Hornozemplínska knižnica získala grant z Nórska v sume 594 519 €.

Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť šance zraniteľných detí a mladých ľudí zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia v okrese Vranov nad Topľou na úspech v živote a spoločnosti, zabezpečiť dostatočný prístup k mimoškolským a záujmovým činnostiam, ktoré pozitívne ovplyvnia ich potreby osobného rozvoja. Projekt uplatňuje integrovaný prístup zameraný na 4 opatrenia – zdraviezamestnanosťantidiskriminácia a vzdelávanie. Na dosiahnutie cieľa projektu sa budú pre deti a mládež realizovať tieto aktivity: Podpora zamestnanosti mladých ľudíZdravie a zdravý životný štýlVýchova k umeniu a kultúreDiskriminácia – nebojme sa o tom hovoriť.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

redaktor RTVS Roman Goroľ a Mgr. Marianna Majzlíková, vedúca Útvaru knižnično-informačných služieb, koordinácie projektov a podujatí Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou

 

redaktor RTVS Roman Goroľ a Mgr. Diana Vasiľová, komunitný pracovník projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov)

 

redaktor RTVS Roman Goroľ a študent Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou

 

redaktor RTVS Roman Goroľ a študent Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou

NÓRSKE GRANTY

Marec v Multifunkčnom centre 4.0

Neznáme farby osobostí