Týždeň slovenských knižníc

feb 21, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou  sa aj tento rok aktívne zapája, už do 23. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc. Uskutoční sa prvý marcový týždeň (28. 2. – 6. 3. 2022) v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov) a jeho mottom je známe: Knižnice pre všetkých. Už tradične nemení svoj základný cieľ: Pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne, vzdelávacie a informačné inštitúcie.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Týždňom slovenských knižníc štartuje mesiac, ktorý je zameraný na knihy a čítanie.

Témou TSK 2022  je „EKO knižnica“. Snahou je ukázať, že činnosť a správanie, s ktorým sa vo vranovskej knižnici stretávame je šetrnejšie k životnému prostrediu. Chceme poukázať na to, že sme miestom priateľským k ľuďom, ale aj k životnému prostrediu. Už vypožičiavanie kníh v knižnici je najekologickejšou formou prístupu k príbehom a vzdelávaniu.

TSK v HK VT v roku 2022 sa bude niesť v duchu 100ho výročia vzniku knižnice vo Vranove nad Topľou, kedy sprístupníme aj výstavu o histórii knižnice. Pri tomto vzácnom jubileu venujeme novým čitateľom knižnice Darčekový poukaz, ktorý bude platný jeden rok.

Pripravili sme rozmanité spektrum aktivít a podujatí pre rôzne vekové kategórie a komunity ľudí. Bude ich prezentovať priamo v knižnici, a niektoré aj v on-line priestore.

Pre našich návštevníkov a čitateľov v rámci TSK 2022 ponúkame takýto program:

V pondelok 28. februára sa uskutoční Slávnostné otvorenie TSK v Prešovskom kraji v online priestore.
Celý týždeň sa bude vo Vranove nad Topľou niesť v znamení slávnostného pasovania prvákov za čitateľov knižnice. Novými čitateľmi sa stane viac ako 340 prvákov vranovských škôl, ktorí si odnesú čitateľský preukaz.
Pondelkový deň spestríme vyhlásením Kráľa detských čitateľov. Titul získava najodvážnejší a najsčítanejší adept z radu čitateľov Hornozemplínskej knižnice. Kráľ sa zúčastňuje počas celého roka aktivít knižnice a reprezentuje ju aj na celoslovenskom sneme kráľov čitateľov.
Pokračujeme podujatím pre mládež ZERO WASTE / Zamietni – Zredukuj – Znovu použi – Zrecykluj s pani Ankou Kaščákovou. Ide o vytvorenie rovnováhy a harmónie ľudí spolu s prírodou.
Zároveň sprístupníme výstavu ZERO WASTE rozprávky a hračky.

Ďalší deň (1.3.2022) navštívi Hornozemplínsku knižnicu Matej Zámečník, spisovateľ pre deti a mládež, ktorý sa aktívne venuje ekológii a problematike životného prostredia. Medzi jeho najznámejšie knihy patrí Zábudlivé ginko, Nezábudka a divozel a pod.
Knižnica v utorok privíta aj seniorov v podobe IT kurzov Ľahko a rýchlo s počítačom, mobilom a smartfónom. Seniori sa naučia základné zručnosti, osvedčia si prácu s novými technológiami dnešnej doby.

Streda (2.3.2022) prinesie stretnutie s básnikom Mariánom Milčákom, vysokoškolským pedagógom na Filozofickej fakulte UPJŠ Košice. Z jeho básnickej tvorby poznáme zbierky Teserakt, Hra s hadmi, Provinčné básne alebo Mýtus a báseň.
Ďalšou zaujímavosťou je prezentácia 3D tlače Zelené jabĺčka každé iné v miestnosti nápadov – Makerspace, kde ponúkame zaujímavé aktivity a hry.
Popoludní sa deti potešia návšteve spisovateľa, speváka a hudobníka Branislava Jobusa. Medzi jeho najúspešnejšie tituly patria knihy o Muflónovi Ancijášovi, rozprávky Zvon či Zberný dvor a pod.

3. marca (štvrtok) knižnica privíta tvorcu komiksov Martina Laškodyho, ktorý odprezentuje EKO zelený komiks pre základné a stredné školy, pracuje na novom komikse s názvom Derek.
Zároveň vyhlásime nové súťaže v rámci úspešných projektov Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu  a Čítačka s písačkou.

V závere týždňa v piatok (4.3.2022) sa stretneme so spisovateľkou Martou Fartelovou, ktorá píše príbehy zo súčasnosti. Známa je svojimi románmi Chlapec bez mena, Červená veža smrti, Vôňa tvojej duše, Život na pôžičku a pod.
Tradičnými aj netradičnými podujatiami na podporu čítania máme zaplnený celý marec – mesiac knihy. Ukončíme ho  Nocou s Andersenom, medzinárodným podujatím na podporu čítania.

Začiatok apríla bude spojený s oslavou 100ého výročia vzniku vranovskej knižnice.

Ďakujeme za podporu! Hornozemplínska knižnica získala grant z Nórska v sume 594 519 €.

Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť šance zraniteľných detí a mladých ľudí zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia v okrese Vranov nad Topľou na úspech v živote a spoločnosti, zabezpečiť dostatočný prístup k mimoškolským a záujmovým činnostiam, ktoré pozitívne ovplyvnia ich potreby osobného rozvoja. Projekt uplatňuje integrovaný prístup zameraný na 4 opatrenia – zdraviezamestnanosťantidiskriminácia a vzdelávanie. Na dosiahnutie cieľa projektu sa budú pre deti a mládež realizovať tieto aktivity: Podpora zamestnanosti mladých ľudíZdravie a zdravý životný štýlVýchova k umeniu a kultúreDiskriminácia – nebojme sa o tom hovoriť.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY

Marec v Multifunkčnom centre 4.0

Týždeň slovenských knižníc s Branislavom Jobusom