Týždeň mozgu

feb 23, 2022

Týždeň mozgu začína už v pondelok 14. marca. Oslávte ho spolu s nami!

Týždeň mozgu sa vo svete oslavuje od roku 1996. Vo viac ako 60 krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí na oslavu jedného z najdôležitejších ľudských orgánov.

Týždeň mozgu pripadne tento rok na 14.-20.marca 2022. Akciu zastrešuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť a Centrum MEMORY.

Hornozemplínska knižnica a OZ Korálky Vranov sa do tejto aktivity zapája po 11krát. Cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, ale aj upozorniť na možné ochorenia mozgu. Veríme, že táto naša aktivita nájde odozvu u verejnosti a tým prehĺbi povedomie o dôležitosti našej práce v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia.

Podujatie sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

 

Žijete mozgu prospešný život?

ÁNO, ak:

primerane a pravidelne zaťažujete svoje telo

trávite svoj voľný čas fyzicky aktívne

aktívne sa vzdelávate nielen v škole/v práci

nebojíte sa nových výziev, skúsenosti

venujete dostatok času priateľom, rodine a komunite

udržiavate si pozitívny prístup k životu

jete zdravú, vyváženú stravu bohatú na vitamíny, antioxidanty, omega3 mastné kyseliny a kyselinu listovú

strážite si čísla: hmotnosť, hladinu cholesterolu, hladinu glukózy v krvi a krvný tlak

doprajete si dostatočný spánok

Žijete mozgu prospešný život?

NIE, ak:

ignorujete zhoršujúce sa zabúdanie, náhle straty orientácie, bezdôvodné striedanie nálad

odkladáte návštevu lekára pri zmenách svojho fyzického a duševného zdravia

fajčíte, užívate drogy, neprimerane pijete alkohol

prehliadate vzájomné interakcie liekov, ktoré môžu mať vplyv na mentálne funkcie

nechce sa Vám chodiť do spoločnosti, väčšinu času trávite sami

myslíte, že ste dosť starý na to, aby ste zažili niečo nové

Čo pôsobí na našu pamäť?

Dobré zmysly

Telesné a duševné zdravie

Obraz vlastného „ja“

Koncentrácia

Vzdelanie

Pamäťové pomôcky

Životný štýl

(strava, pohyb, zvládanie stresu)

T R É N I N G  pamäti ! ! !

 

Ďakujeme za podporu! Hornozemplínska knižnica získala grant z Nórska v sume 594 519 €.

Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť šance zraniteľných detí a mladých ľudí zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia v okrese Vranov nad Topľou na úspech v živote a spoločnosti, zabezpečiť dostatočný prístup k mimoškolským a záujmovým činnostiam, ktoré pozitívne ovplyvnia ich potreby osobného rozvoja. Projekt uplatňuje integrovaný prístup zameraný na 4 opatrenia – zdraviezamestnanosťantidiskriminácia a vzdelávanie. Na dosiahnutie cieľa projektu sa budú pre deti a mládež realizovať tieto aktivity: Podpora zamestnanosti mladých ľudíZdravie a zdravý životný štýlVýchova k umeniu a kultúreDiskriminácia – nebojme sa o tom hovoriť.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY

Marec v Multifunkčnom centre 4.0

Týždeň slovenských knižníc