Prieskum informovanosti o Grantoch EHP a Nórska

Prieskum informovanosti o Grantoch EHP a Nórska

  Dovoľujeme si Vás informovať o dlhodobo prebiehajúcej realizácii on-line prieskumu informovanosti o Grantoch EHP a Nórska. Za účelom realizácie prieskumu bol  vytvorený on-line dotazník, prostredníctvom ktorého sa snažíme preskúmať povedomie o týchto grantoch...
Otváracia konferencia

Otváracia konferencia

  Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás srdečne pozýva na otváraciu konferenciu grantového projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0. Konferencia sa uskutoční dňa 23.11.2021 v čase od 10.00 do 13.30 prostredníctvom online platformy Microsoft Teams....
Otváracia konferencia

Multifunkčné centrum 4.0

  Okres Vranov nad Topľou je jedným z najmenej rozvinutých okresov s vysokou mierou nezamestnanosti a s vysokým podielom rómskeho obyvateľstva žijúceho v tomto okrese. Sociálno-ekonomický rozvoj okresu zaostáva za rozvinutejšími okresmi Slovenska, čo má za...