Záverečná konferencia programu MIESTNY ROZVOJ, ODSTRAŇOVANIE CHUDOBY A INKLÚZIA RÓMOV v Jelšave

jún 13, 2024

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou sa zúčastnila podujatia Záverečná konferencia programu MIESTNY ROZVOJ, ODSTRAŇOVANIE CHUDOBY A INKLÚZIA RÓMOV v rámci projektu LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.“

V Jelšave v Kaštieli Coburgovcov (Národná kultúrna pamiatka, jedinečná stavba Gemera) sa 12. júna 2024 konala záverečná konferencia celého programu Ministerstva regionálneho rozvoja a informatizácie SR: Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou mala v tomto programe podporený projekt Multifunkčné centrum 4.0 a svojimi výsledkami bol zaradený medzi úspešne projekty. Preto sme boli pozvaní na konferenciu ako príklad dobrej praxe. Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie a pochvalu.
Multifunkčné centrum 4.0 získalo grant z Nórska v sume 594 519 €. Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.