Prieskum informovanosti o Grantoch EHP a Nórska

dec 3, 2021

 

Dovoľujeme si Vás informovať o dlhodobo prebiehajúcej realizácii on-line prieskumu informovanosti o Grantoch EHP a Nórska.

Za účelom realizácie prieskumu bol  vytvorený on-line dotazník, prostredníctvom ktorého sa snažíme preskúmať povedomie o týchto grantoch na Slovensku.

Dotazník je verejne dostupný na tomto linku: https://forms.gle/Sz33LdSidy5aWKy39

Ďakujeme veľmi pekne za spoluprácu a ochotu šíriť dotazník.

 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Realizácia projektu tak prispeje k naplneniu hlavného sloganu: „Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“./ „Working together for a greencompetitive and inclusive Europe“.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

 

NÓRSKE GRANTY

Marec v Multifunkčnom centre 4.0

Diskriminácia – nebojme sa o nej hovoriť