ZEROWASTE rozprávky a hračky

mar 17, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj Vás v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 LDI 01004 „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.“ pozývajú na výstavu počas mesiaca marec s názvom ZEROWASTE rozprávky a hračky.

História ožíva v Hornozemplínskej knižnici,

„poklady knižnice“ nájdete v sklenenej vitrínke, v polici.

Vdýchli sme nový život zabudnutým knihám, hračkám,

svoju slávu nestratili vďaka našim knihovníkom a knihovníčkam.

Mončičáky, bábiky zdobia chodbu knižnice,

zavítajte k nám a iste si ich všimnete.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY

Marec v Multifunkčnom centre 4.0

Fitnes pre mozog