ZEROWASTE rozprávky a hračky v Hornozemplínskej knižnici

mar 17, 2022

 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Realizácia projektu tak prispeje k naplneniu hlavného sloganu: „Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“./ „Working together for a greencompetitive and inclusive Europe“.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj Vás v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 LDI 01004 „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.“ pozývajú na výstavu počas mesiaca marec s názvom ZEROWASTE rozprávky a hračky.

 

 

História je pamäťou múdrosti. Uchováva si všetky dôležité a podstatné informácie zo života. A takéto informácie si uchovávajú aj knihy.

Knihy sú súčasťou života. V detstve nám rodičia čítali rôzne príbehy, báje. Neskôr, keď sme sa naučili čítať – čítali sme si knihy sami. Najskôr krátke príbehy, rozprávky, neskôr poviedky, novely, romány či detektívky. A stále nám tieto knižné publikácie zachovávali pre ďalšie generácie. Nám sa v knižnici nahromadila krásna zbierka, ba priam historických kníh, vzácností, ktoré si môžete pozrieť v priestoroch Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou. Nezabudli sme ani na hračky, ktoré charakterizujú dané obdobia vystavených kníh. Príďte si zaspomínať na staré časy, na krásnu minulosť a naše detstvo.

 

 

 

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY

Marec v Multifunkčnom centre 4.0

ZEROWASTE rozprávky a hračky