Vyhodnotenie Šalianskeho Maťka 2022

feb 2, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov) organizovala v pondelok 31. januára 2022 regionálne kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského, ktoré sa uskutočnilo v spolupráci s Oblastným pracoviskom Matice slovenskej a Multifunkčným centrom 4.0. Sme veľmi radi, že 27. ročník tejto významnej a celoslovensky populárnej súťaže sme už mohli stráviť spoločne v priestoroch knižnice.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Realizácia projektu tak prispeje k naplneniu hlavného sloganu: „Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“./ „Working together for a greencompetitive and inclusive Europe“.

Do okresného kola, ktorému predchádzali školské kolá, sa zapojilo 22 súťažiacich z 9 škôl vranovského okresu: ZŠ Lúčna, ZŠ Sídlisko II., ZŠ Juh, ZŠ Bernolákova, CSŠ Vranov, ZŠ Tovarné, ZŠ s MŠ Sedliská, ZŠ Sečovská Polianka a ZŠ Bystré. Tí boli rozdelení do 3 kategórií podľa veku.

Každú kategóriu hodnotila odborná porota v zložení:

1. kategória (1. – 3. ročník) – Mgr. Alžbeta Madejová, Mgr. Renáta Bačíková-Mikčová, Mgr. Katarína Ondovčáková

2. kategória (4. – 5. ročník) – Mgr. Miroslav Gešper, Mgr. Lívia Godová, Mgr. Marianna Majzlíková

3. kategória (6. – 7. ročník) – Mgr. Anastázia Sabolová, PhDr. Valéria Novikmecová, Mgr. Viera Zálepová

Vranovský región budú na krajskom kole reprezentovať súťažiaci, ktorí v jednotlivých kategóriach obsadili prvé miesta. V jednotlivých kategóriach boli ocenení títo žiaci:

1. kategória:

1. miesto: Miriam Urigová (CSŠ Vranov)

2. miesto: Boris Lipkoš (ZŠ Juh)

3. miesto: Ella Veliká (ZŠ Bernolákova)

2. kategória:

1. miesto: Natália Fedorová (ZŠ s MŠ Sedliská)

2. miesto: Emma Mülbauerová (ZŠ Juh)

3. miesto: Anastázia Novotná (ZŠ Bystré)

3. kategória:

1. miesto: Ľubomír Molitoris (ZŠ Tovarné)

2. miesto: Rebeka Bížová (ZŠ Bernolákova)

3. miesto: Katarína Adamová (ZŠ Sečovská Polianka)

V rámci projektu Multifunčkné centrum 4.0 bola udelená špeciálna cena pre Vladimíra Mitráša zo ZŠ Bystré.

Vladkovi srdečne gratulujeme a tešíme sa z jeho úspechov. Cenu Multifunkčného centra 4.0 si patrične zaslúžil. Veď posúďte sami.

Cieľom projektu je zvýšiť šance zraniteľných detí a mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia, a vytvoriť im možnosť uspieť v živote a v spoločnosti.

Za hudobný vstup ďakujeme Zuzane Mičejovej pod vedením Mgr. Petra Šofranka z Folklórneho súboru Cifroško.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým zúčastneným a postupujúcim do krajského kola prajeme veľa úspechov.

 

Ďakujeme za podporu! Hornozemplínska knižnica získala grant z Nórska v sume 594 519 €.

Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť šance zraniteľných detí a mladých ľudí zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia v okrese Vranov nad Topľou na úspech v živote a spoločnosti, zabezpečiť dostatočný prístup k mimoškolským a záujmovým činnostiam, ktoré pozitívne ovplyvnia ich potreby osobného rozvoja. Projekt uplatňuje integrovaný prístup zameraný na 4 opatrenia – zdraviezamestnanosťantidiskriminácia a vzdelávanie. Na dosiahnutie cieľa projektu sa budú pre deti a mládež realizovať tieto aktivity: Podpora zamestnanosti mladých ľudíZdravie a zdravý životný štýlVýchova k umeniu a kultúreDiskriminácia – nebojme sa o tom hovoriť.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

 

NÓRSKE GRANTY

Marec v Multifunkčnom centre 4.0

Dramatizovaná rozprávka Išlo vajce na vandrovku