Národný týždeň manželstva 2022

feb 2, 2022

Národný týždeň manželstva (NTM) je týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína – obľúbeného sviatku spájaného s láskou a partnerskými vzťahmi. Cieľom NTM je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. NTM vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 Vás pozýva na aktivity a podujatia realizované v rámci NTM 2022.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Pre manželské páry, ktoré navštívia Hornozemplínsku knižnicu v rámci NTM sme pripravili Darčekový čitateľský preukaz, ktorý bude platiť celý rok.

Pre priateľov knižnice v rámci sviatku zamilovaných (Sv. Valentín) máme pripravené zaujímavé citáty o láske, ktoré dostanú čitatelia pri návšteve knižnice 14.2.2022.

Kvíz – História manželstva – v online priestore, kde si môže verejnosť otestovať vedomosti z oblasti manželstva počas celého týždňa. Prvý účastník každý deň so správnymi odpoveďami získava knihu.

Utorok 15.2.2022

10.30 h Láska ako trojuholník – online prednáška pre študentov SŠ s šéfredaktorkou portálu Zastolom Mgr. Máriou Kohutiarovou.

Streda 16.2.2022

8.00 h Hovorme o láske – beseda pre študentov II. stupňa ZŠ s vdp. o. Mgr. Pavlom Boberom

10.00 h Hovorme o láske – beseda s rómskou mládežou s vdp. o. Mgr. Pavlom Boberom

10.00 h Darujme srdce – prezentácia 3D tlače a výrobkov

Piatok 18.2.2022

10.00 h Láska je dar – beseda pre študentov II. stupňa ZŠ s Mgr. Vierou Urigovou – 5 Jazykov lásky

Počas celého mesiaca februára bude v knižnici sprístupnená Výstava rómskych osobností, ktoré svojím životom a prácou sa zaraďujú medzi elitu rómskeho spoločenstva a sú pozitívnym vzorom pre ďalšie generácie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY

Marec v Multifunkčnom centre 4.0

Jazykové kurzy anglického jazyka v Komunitnom centre v Hencovciach