Jazykové kurzy anglického jazyka v Komunitnom centre v Hencovciach

mar 8, 2022

 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0. organizujú pravidelné Jazykové kurzy anglického jazyka.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Realizácia projektu tak prispeje k naplneniu hlavného sloganu: „Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“./ „Working together for a green, competitive and inclusive Europe“.

Pravidelný šesťtýždňový kurz bude prebiehať v priestoroch Komunitného centra v Hencovciach každú stredu od 2. marca 202214:00 h.

Lektorom jazykového kurzu anglického jazyka je Mgr. Peter Šnajder.

Pomocou jazykového kurzu sa študenti a žiaci Komunitného centra v Hencovciach naučia základy anglického jazyka, prípadne zlepšia svoje jazykové znalosti a schopnosti, zlepší sa ich komunikácia v angličtine, a taktiež aj písomná komunikácia.

Multifunkčné centrum 4.0 využíva moderné technológie a pomocou inovácií zlepšuje kvalitu výučby a percepciu žiakov. Do projektu jazykových kurzov sme na ozvláštnenie hodín anglického jazyka zapojili tablety ako prepojenie klasického vyučovania s technológiou, ktorá sa stáva súčasťou našich životov. Preto nesmieme zabudnúť aj na našich najzraniteľnejších – deti, ktoré v bežnom kontakte s dnešnými výdobytkami doby nie sú v priamom styku. Tablety zožali veľký úspech, čo sa odzrkadlilo na výbornej aktivite.

Žiakov sme obdarovali zošitmi, perami a ceruzami, aby svoje vedomosti mohli preniesť na papier a uložiť si užitočné informácie aj na neskôr.

Pevne veríme, že jarné kurzy anglického jazyka prispejú k lepšej vzdelanosti mladých študentov a pomôžu im nájsť svoje uplatnenie a lepšie miesto v živote.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY

Dramatizovaná rozprávka Išlo vajce na vandrovku

Marec v Multifunkčnom centre 4.0