Roztancované Multifunkčné centrum 4.0

Roztancované Multifunkčné centrum 4.0

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila tanečný workshop Tanec s Andersenom, ktorý sa realizoval v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov). Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad...
Tanec s Andersenom

Tanec s Andersenom

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás pozýva na tanečný workshop Tanec s Andersenom, ktorý sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov). Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad...
V knižnici to vieme ukázať aj tancom

V knižnici to vieme ukázať aj tancom

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila podujatie Ukážme to tancom, ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  (Miestny rozvoj, odstraňovanie likvidácie a inklúzie Rómov). Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou...
Ukážme to tancom

Ukážme to tancom

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás pozýva na podujatie Ukážme to tancom, ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  (Miestny rozvoj, odstraňovanie likvidácie a inklúzie Rómov). Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou...
Bez pravidiel sa nepohneš s Mgr. Miroslavom Chytrom

Bez pravidiel sa nepohneš s Mgr. Miroslavom Chytrom

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 uskutočnila podujatie Bez pravidiel sa nepohneš v utorok 07. marca 2023 o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad...