Roztancované Multifunkčné centrum 4.0

apr 3, 2023

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila tanečný workshop Tanec s Andersenom, ktorý sa realizoval v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Workshop sa uskutočnil v piatok 31. marca 2023 o 20.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou s lektorkou tanca Mgr. Katarínou Gáčovou. Spolu sme dokázali, že športové a fyzické aktivity utužujú priateľské vzťahy a pomáhajú budovať nové priateľstvá. Počas výnimočnej Noci s Andersenom sme si zatancovali rôzne hravé a ľudové tance, ktoré mali práve v nočnú hodinu svoje magické čaro. Dozvedeli sme sa užitočné informácie o inklúzii, o kamarátstve a o športe ako takom, práve v kombinácii s možnosťou vyskúšať si to v praxi. Ďakujeme lektorke, Kataríne Gáčovej za netradičné lekcie tanca, ktoré roztancovali Multifunkčné centrum 4.0.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

Nórske granty

Marec 2023 v Multifunkčnom centre 4.0

Využitie IKT v zamestnaní