Tanec s Andersenom

mar 28, 2023

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás pozýva na tanečný workshop Tanec s Andersenom, ktorý sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Workshop sa uskutoční v piatok 31. marca 2023 o 20.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou s lektorkou tanca Mgr. Katarínou Gáčovou.

Pozývame Vás na tanečný workshop Tanec s Andersenom, ktorý sa uskutočňuje pri príležitosti veľkolepej Noci s Andersenom v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. V rámci aktivity Športové a fyzické aktivity privítame všetky deti a mládež na netradičnej hodine tanca, ktorú povedie lektorka ľudových a moderných tancov, Mgr. Katarína Gáčová. Príďte si zatancovať vo večernej atmosfére plnej radosti, smiechu a hudby na rytmické piesne v Hornozemplínskej knižnici.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

Nórske granty

Marec 2023 v Multifunkčnom centre 4.0

Využitie IKT v zamestnaní