Spoznávame IKT

mar 23, 2023

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila workshop Využitie IKT v zamestnaní, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Workshop sa uskutočnil vo štvrtok 23. marca 2023 o 14.00 h v Komunitnom centre Hencovce s lektorom IKT Ing. Matúšom Zálepom. Informačno-komunikačné technológie sú čoraz častejšou a obľúbenou témou nielen u mladých ľudí, ale aj u seniorov. Technológie a digitalizácia sú spájané s modernou dobou, preto je potrebné rozšíriť povedomie o nich. Lektor IKT, Ing. Matúš Zálepa vysvetlil v Komunitnom centre Hencovce základy IKT, z čoho sa skladá počítačová zostava a ako vieme využiť poznatky IKT v praxi. Vďaka vysokej odbornosti a zaujímavým informáciám Ing. Zálepu sa návštevníci Komunitného centra Hencovce s ľahkosťou a dravosťou naučili pojem IKT a jeho využitie v ich budúcnosti.

Prostredníctvom workshopu o IKT sa naučíte efektívne využívať sociálne siete, využívať mobilný telefón alebo smartfón, notebook a rôzne telefonické a komunikačné technológie. Dnes často používaný pojem informačno-komunikačné technológie (IKT; Information and communication technologies – ICT), zahŕňa všetky hardvérové a softvérové prostriedky v konvergovaných systémoch na spracovávanie, uchovávanie, prezentovanie informácií a komunikovanie. V skutočnosti sú to prostriedky koncových zariadení (počítače, tablety, mobilné telefóny a smartfóny, digitálne fotoaparáty a kamery a pod.), spolu s nevyhnutnou infraštruktúrou (sieťové prvky, servery, vysielače…).

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

Nórske granty

Marec 2023 v Multifunkčnom centre 4.0

Využitie IKT v zamestnaní