Čarovné Vianoce prenesené na papieri

Čarovné Vianoce prenesené na papieri

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pripravuje výtvarnú súťaž Čarovné Vianoce, ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov). Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou...
Včela mojimi očami v podaní rozmanitej výstavy

Včela mojimi očami v podaní rozmanitej výstavy

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila podujatie Včela mojimi očami, ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  (Miestny rozvoj, odstraňovanie likvidácie a inklúzie Rómov). Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou...
Včela mojimi očami so včelárom Jozefom Tomčákom

Včela mojimi očami so včelárom Jozefom Tomčákom

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila podujatie Včela mojimi očami so včelárom Jozefom Tomčákom, ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  (Miestny rozvoj, odstraňovanie likvidácie a inklúzie Rómov). Hornozemplínska...
Zdravé dieťa a zdravá výživa – Život je len jeden

Zdravé dieťa a zdravá výživa – Život je len jeden

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás pozýva na podujatie Zdravé dieťa a zdravá výživa, ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  (Miestny rozvoj, odstraňovanie likvidácie a inklúzie Rómov). Hornozemplínska knižnica vo Vranove...
Tancom k prevencii závislostí s Katkou Gáčovou

Tancom k prevencii závislostí s Katkou Gáčovou

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás uskutočnila podujatie Prevencia závislostí i detí a mládeže, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov). Hornozemplínska knižnica vo...