Zdravá výživa zábavne a poučne pre mamičky s deťmi

Zdravá výživa zábavne a poučne pre mamičky s deťmi

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0  uskutočnila podujatie Piatky pre matky v piatok 12. mája 2023 o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou...
Trénovanie pamäti v Multifunkčnom centre 4.0

Trénovanie pamäti v Multifunkčnom centre 4.0

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila podujatie  Fitnes pre mozog, ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  (Miestny rozvoj, odstraňovanie likvidácie a inklúzie Rómov). Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou...
Peter Schmiedl a eliminácia závislostí

Peter Schmiedl a eliminácia závislostí

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila podujatie Prevencia závislostí u detí a mládeže, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov). Hornozemplínska knižnica vo...