Peter Schmiedl a eliminácia závislostí

máj 3, 2023

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila podujatie Prevencia závislostí u detí a mládeže, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Podujatie sa uskutočnilo v stredu 03. mája 2023 o 10.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Interaktívny workshop zameraný na jednotlivé druhy závislostí a ich prevenciu s odborníkom a konzultanom pre elimináciu závislostí PhDr. Petrom Schmiedlom si prišli vypočuť žiaci zo ZŠ Juh vo Vranove nad Topľou. Prostredníctvom skúseností a dlhoročnej praxe sa so svojimi poznatkami podelil lektor Schmiedl o praktické príklady: ako je vhodné sa správať k ľuďom, ktorí sú poznačení závislosťou; ako vzniká závislosť alebo ako sa vyvarovať rôznym nástrahám života. V závere workshopu prebehla diskusia, ktorá umožnila klásť otázky všetkým prítomným a dozvedieť sa informácie z praxe od odborníka.

Prevencia závislostí u detí a mládeže je cyklus interaktívnych prednášok zameraných na jednotlivé druhy závislostí – alkohol, drogy, cigarety, jedlo, závislosť od moderných technológií – závislosť od PC hier, aké sú zapojenia sa do online vzťahov prostredníctvom sociálnych sietí, čo je nutkavosť na internete, vysvetlenie príčin a následkov závislostí, odstavenie a liečba závislostí či prevencia závislostí.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

Nórske granty

Apríl 2023 v Multifunkčnom centre 4.0

Hokejbalová reprezentantka SR poukázala na dôležitosť športu a zdravia