Roztancované Multifunkčné centrum 4.0

Roztancované Multifunkčné centrum 4.0

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila tanečný workshop Tanec s Andersenom, ktorý sa realizoval v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov). Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad...
Tanec s Andersenom

Tanec s Andersenom

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás pozýva na tanečný workshop Tanec s Andersenom, ktorý sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov). Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad...