Prevencia závislostí u detí a mládeže s klinickou psychologičkou

nov 2, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás pozýva na podujatie Prevencia závislostí i detí a mládeže, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Podujatie sa uskutoční v piatok 04. novembra 2022 o 10.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Srdečne pozývame na interaktívny workshop zameraný na jedlotlivé druhy závislostí a ich prevenciu s klinickou psychologičkou Mgr. Martou Jonášovou.

Už v piatok 04.  novembra 2022 Vás o 10.00 hod. srdečne privítame v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou na spoločnom stretnutí o prevencii závislostí, s ktorými dnešná mládež prichádza do kontaktu. Prevencia závislostí u detí a mládeže je cyklus interaktívnych prednášok zameraných na jednotlivé druhy závislostí – alkohol, drogy, cigarety, jedlo, závislosť od moderných technológií – závislosť od PC hier, aké sú zapojenia sa do online vzťahov prostredníctvom sociálnych sietí, čo je nutkavosť na internete, vysvetlenie príčin a následkov závislostí, odstavenie a liečba závislostí či prevencia závislostí.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY

November v Multifunkčnom centre 4.0

Piatky pre matky s fyzioterapeutkou na tému Zdravý chrbátik