Napísali o nás v denníku SME: Komunitná knižnica XII.

okt 28, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Napísali o nás v denníku SME v rámci Komunitnej knižnice XII., ktorá sa uskutočnila v dňoch od 19. – 21. septembra 2022 na Zelenej Lagúne Domaša – Dobrá.

Cieľom celoslovenského odborného seminára bolo prezentovať komunitné aktivity, ktoré knižnice realizujú, s cieľom napomáhať rozvoju komunity v mieste svojho pôsobenia, výmenou poznatkov a skúseností.

Komunitná knižnica XII. sa venovala:

  1. architektúre knižníc 21. storočia, rekonštrukcii knižníc, novým trendom a dizajnom vo verejných knižniciach,
  2. práci s rómskou komunitou.

Viac informácií získate tu.: https://tlacovespravy.sme.sk/c/23044294/komunitna-kniznica-xii.html

NÓRSKE GRANTY

November v Multifunkčnom centre 4.0

Komunitná knižnica 2022