Komunitná knižnica XII. – 1. deň

sep 26, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 pripravila celoslovenský odborný seminár s medzinárodnou účasťou KOMUNITNÁ KNIŽNICA XII..

V pondelok 19. septembra 2022 sa začal celoslovenský odborný seminár s medzinárodnou účasťou KOMUNITNÁ KNIŽNICA XII. Hlavným organizátorom je Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou. Cieľom seminára je prezentovať komunitné aktivity, ktoré knižnice realizujú, s cieľom napomáhať rozvoju komunity v mieste svojho pôsobenia, výmenou poznatkov a skúseností. Za tanečno-výtvarný workshop ďakujeme SZUŠ Jastrabie nad Topľou a šikovným žiakom zo ZŠ Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou a Cirkevná spojená škola vo Vranove nad Topľou.
Projekt Multifunkčné centrum 4.0 podporený z Nórskych grantov má troch partnerov – SZUŠ Jastrabie nad Topľou, Obec Dlhé Klčovo a Informačný a vzdelávací inštitút Nižný Hrušov. Obec Dlhé Klčovo reprezentovala kultúrna pracovníčka a knihovníčka z Obecnej knižnice Dlhé Klčovo Mária Grominová, ktorá predstavila chod Obecnej knižnice Dlhé Klčovo, ale aj samotnú obec, ktorá žije kultúrou. Informačný a vzdelávací inštitút Nižný Hrušov predstavila PhDr. Gabriela Vašková – ich víziu, plány a dlhodobé ciele.
Prvý deň Komunitnej knižnice XII. v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 sa niesol v znamení partnerov. Ďakujeme všetkým prítomným za príjemnú atmosféru a za hodnotnú účasť. Spolu tvoríme silnú komunitu.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY

September v Multifunkčnom centre 4.0

Letný športový štvrtok v ZŠ Čaklov