Letný športový štvrtok v ZŠ Čaklov

aug 25, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 pripravila podujatia Letné štvrtky.

Leto v Hornozemplínskej knižnici je už tradične venované obľúbeným Letným štvrtkom. Podujatia sú tematicky ladené stretnutia, ktoré sa budú niesť v duchu rozprávok, tvorivých dielní, súťaží, hier a športu.

Letný športový štvrtok s fitness trénerkou, a zároveň so silovo kondičnou trénerkou Mgr. Luciou Olexovou zakončil letné štvrtky v Multifunkčnom centre 4.0. Posledný letný štvrtok sa uskutočnil 25. augusta 2022 o 10.00 hod. v partnerskom centre Multifunkčného centra 4.0 v Základnej škole Čaklov. Ďakujeme pani riaditeľke, všetkým pedagógom a rodičom za možnosť spolupracovať s tak nadanou školou a deťmi, ktoré nám môže závidieť široké okolie. Lektorka športového štvrtka pripravila deťom športové hry a netradičné silové aktivity, ktoré deti zamestnali počas celého letného športového štvrtka. O to, kto bude rýchlejší či silnejší, si pomyselne deti súťažili medzi sebou – víťazmi sa však stali všetci, pretože v takomto letnom horúcom počasí sa chcelo športovať všetkým, bez výnimiek. Ďakujeme.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY

September v Multifunkčnom centre 4.0

Letný historický štvrtok s historikom Jozefom Tušimom