Letný historický štvrtok s historikom Jozefom Tušimom

aug 18, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 pripravila podujatia Letné štvrtky.

Leto v Hornozemplínskej knižnici je už tradične venované obľúbeným Letným štvrtkom. Podujatia sú tematicky ladené stretnutia, ktoré sa budú niesť v duchu rozprávok, tvorivých dielní, súťaží, hier a športu.

18. augusta 2022 sa v Komunitnom centre Hencovce zrealizoval letný historický štvrtok s historikom a pedagógom Mgr. Jozefom Tušimom. Jozef Tušim nám sprostredkoval tému Manierizmus 16 storočia – Arcimboldov efekt. Všetky deti sa s radosťou zapojili do plnenia svojich úloh a do zhotovovaní konkrétnych diel. História je matkou múdrosti, preto je dobré si ju pripomínať.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY

September v Multifunkčnom centre 4.0

Letný divadelný štvrtok s Divadlom Actor Košice