Deň Rómov

mar 24, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 LDI 01004 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.) Vás pozývajú na Deň Rómov, ktorý sa uskutoční 8. apríla 2022 v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Program je určený pre deti a mládež, ktorý je vyplnený hodnotnými besedami s pozitívnymi rómskymi vzormi.

Deň Rómov začneme o 8.30 h besedou s Mgr. Dominikom Balogom, komunitným pracovníkom v Komunitnom centre Kučín, ktorý ponúkne pohľad milujúceho rodiča, manžela a pracovníka starajúceho sa o svoju rodinu a svoje okolie. Pôsobil 20 rokov v službách miništranta vo filiálnom kostole Najsvätejšej Trojice v Dlhom Klčove. Jeho oddanosť, príprava na liturgiu bola stále zvládnutá na 100%, čomu nasvedčovali aj služby pri oltári a liturgie bez akýchkoľvek chýb. Za svoju dlhoročnú službu si vyslúžil aj pamätný ďakovný list od arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera. Jeho služba Bohu ho priviedla ku štúdiu na Katolíckej univerzite v Ružomberku, kde absolvoval štátne skúšky a dosiahol tak titul Mgr. (magister).

Ďalšou, veľmi podnetnou besedou o 10.00 h privítame Petra Ferenca. Bohoslovec 5. ročníka na Gréckokatolíckej teologickej fakulte na Prešovskej univerzite v Prešove. Peter Ferenc priblíži život duchovného otca, hodnotný kresťanský život a cestu viery, ktorá je dostupná každému bez ohľadu na vek či povolanie. Jeho cieľ, smerovanie a túžbu po správnom a krajšom živote nám priblíži 8. apríla 2022 v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Cieľom Dňa Rómov je pripomenúť si význam a bohatstvo rómskej kultúry, tradícií a dejín, ale aj využiť ju na zvýšenie povedomia u majoritnej spoločnosti. Tento deň bol ustanovený na počesť prvého celosvetového stretnutia Rómov na svojom I. kongrese, ktorý sa konal za účasti Rómov zo 14-tich krajín v dňoch 8. − 12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne. Účastníci pripomenuli širokej verejnosti, že sú integrálnou súčasťou európskych krajín už stáročia. Deklarovali prihlásenie sa ku krajine svojho pôvodu − k Indii a prijali rómsku vlajku a hymnu. Zároveň požiadali medzinárodné organizácie o rešpektovanie svojho vlastného etnického mena Róm/Rómovia.

V Slovenskej republike predstavuje rómska národnostná menšina druhú najpočetnejšiu autochtónnu menšinu. Rómska kultúra a tradície tvoria neoddeliteľnú súčasť našich spoločných kultúrnych hodnôt a kultúrneho dedičstva Slovenska. Jednou z najnaliehavejších úloh budovania multietnickej a tolerantnej spoločnosti na Slovensku je v tomto zmysle vytvoriť primerané podmienky tak pre sociálnu inklúziu, ako aj pre zachovanie etnickej identity, rozvoj jazyka a kultúrnych hodnôt Rómov a Rómiek žijúcich v Slovenskej republike. Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny sa v tesnej spolupráci so zástupcami rómskej národnostnej menšiny usiluje v rámci svojej pôsobnosti vytvárať čo najvhodnejšie podmienky pre rozvoj kultúry a zachovania identity rómskej národnostnej menšiny na Slovensku.

Pri príležitosti Dňa Rómov chceme upriamiť pozornosť na jednu z najznámejších autoriek Elenu Lackovú, prvú rómsku spisovateľku zo Slovenska, dramatičku, autorku literatúry pre deti a mládež, prvú rómsku nositeľku štátneho vyznamenania Slovenskej republiky – Rad Ľudovíta Štúra III. triedy (2000), oslávime a pripomenieme si túto autorku tradične knihou, v knižnici čítaním úryvkov z jej kníh.

Významné informácie o Elene Lackovej:

  • zakladateľka rómskej pôvodnej drámy a rómskej literatúry písanej v rómskom jazyku
  • zakladateľka “prvého cigánskeho divadla”, s ktorým naštudovala hru Horiaci cigánsky tábor (premiéra 16. apríla 1948 v kultúrnom dome vo Veľkom Šariši)
  • absolventka vysokoškolského štúdia na Filozofickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe, ktoré ukončila ako magistra 16.12.1970
  • spoluzakladateľka Zväzu Cigánov – Rómov (1968)
  • členka Spolku slovenských spisovateľov (1993).

Ak sa chcete dozvedieť viac o známej slovenskej autorke Elene Lackovej, pripravili sme pre Vás videoprezentáciu TU.

Vypočujte si aj ukážku z  jej tvorby, ktorú si môžete vypočuť TU.

Tešíme sa na Vás!

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY

Marec v Multifunkčnom centre 4.0

Bibliograficko-informačná výchova s Multifunkčným centrom 4.0