BIV s Multifunkčným centrom 4.0

mar 28, 2022

 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Realizácia projektu tak prispeje k naplneniu hlavného sloganu: „Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“./ „Working together for a greencompetitive and inclusive Europe“.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 LDI 01004 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.) zrealizovala Bibliograficko-informačnú výchovu 25. marca 2022 o 08.30 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

 

Bibliograficko-informačná výchova (BIV) umožňuje deťom spoznať bližšie svoju knižnicu. Knihovníci a knihovníčky priblížili všetkým deťom svet kníh, knižnice a naučili ich orientovať sa v priestoroch knižnice a nájsť si svoju vytúženú knihu.

Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 navštívili deti zo ZŠ Vechec, ktorí knižnicu navštívili prvýkrát v tomto školskom roku 2021/2022. Deti neskrývali nadšenie z priestorov knižnice, z množstva zaujímavých kníh a pútavých informácií podaných hravou formou. Žiaci si so sebou odniesli nielen nové poznatky o knižnici, ale aj o knihe ako takej. Naučili sa nové knižné termíny ako sú ilustrácia, ilustrátor, encyklopédia alebo aj publikácia.

Ako sa môžeme správať v knižnici? Môžem nad knihou jesť? Môžem sa naháňať s kamarátom po knižnici a urobiť si z regálov rebrík? Aj na tieto otázky našli deti zo ZŠ Vechec odpovede, ktoré im ochotne zodpovedal tím knihovníkov Hornozemplínskej knižnice.

Záverom stretnutia sa knihovníci rozlúčili so žiakmi Základnej školy Vechec s citátom od francúzskeho spisovateľa Honoré De Balzac.

Kvety a knihy sú pre veľa ľudí potrebné ako každodenný chlieb.

Pevne veríme, že tak ako sú čítanky potrebné na učenie sa abecedy, tak budú aj knihy z knižnice potrebné pre rozvoj žiaka v ich staršom veku a veľká pomôcka v ich štúdiu.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY

Apríl v Multifunkčnom centre 4.0

Deň Rómov