Literárna časť festivalu RomLIT priniesla literatúru pre všetkých

jún 24, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 uskutočnila Rómsky literárny festival RomLIT v dňoch od 21. – 23. júna 2022 v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Hornozemplínska knižnica pripravila tri festivalové dni s bohatým literárnym a kultúrnym programom. Nechýbali diskusie so zaujímavými slovenskými, aj zahraničnými hosťami, autormi, prezentácia diel rómskych autorov, koncerty, workshopy a zaujímavé aktivity. Našou snahou je predstaviť ľudí z rómskych komunít a centier, ktorí sú dnes úspešní a známi. 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

23. júna 2022 o 08.30 hod. Multifunkčné centrum 4.0 Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou otvorilo literárnu časť Rómskeho literárneho festivalu RomLIT na tribúne pred Mestským domom kultúry vo Vranove nad Topľou. Literárnu časť sme otvorili veľkolepo – bohaté množstvo kvalitných literárnych hostí a veľký počet návštevníkov – priaznivcov literatúry. Podujatie otvorila Mgr. Marianna Majzlíková, vedúca Útvaru knižnično-informačných služieb, koordinácia projektov a podujatí Hornozemplínskej knižnice, ktorá privítala Tanečný súbor Cikni Jagori ( Maly Ohnik) z OZ Európa vo Vranove nad Topľou – Čemerné. Cikni Jagori predviedli 2 moderné tance a 2 čardáše, ktorými roztancovali prítomné publikum a navnadili ich na hlavnú časť festivalu – literárnu časť, ktorú moderoval nezabudnuteľným, príjemným hlasom a prejavom Viktor Teru z Rómskeho vzdelávacieho fondu – Roma education fund (REF), momentálne pracujúci aj ako poradca prezidentky Zuzany Čaputovej pre rómske menšiny.

Spoločne o knihách a o živote besedovali autori a tvorcovia literárnych textov: František Balog, Roman GoroľJanka PleškováZlatica Rusová, Maroš Balog, Marián Balog, hudobne besedu doprevádzal Ján Majurnik. Besedy pokračovali aj na školách: Gymnázium C. Daxnera, Vranov nad Topľou, Súkromné centrum voľného času Nižný Hrabovec, Základná škola Čaklov, Základná škola Banské. Ďakujeme veľmi pekne školám a centrám za prijatie hostí festivalu a za zrealizovanie besied priamo na školách.

Ďakujeme veľmi pekne aj ďalším školách, ktoré sa festivalu zúčastnili:
ZŠ Bernolákova, ZŠ Kukučínova, ZŠ Čičava, ŽS Rudlov, Spojená škola Budovateľská, Spojená škola internátna, Cirkevné gymnázium sv. Františka, Stredná odborná škola Drevárska, Stredná odborná škola A. Dubčeka.

V rámci celého festivalu sme privítali 28 významných rómskych hostí a počet účastníkov festivalu bol 493.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY

Jún v Multifunkčnom centre 4.0

„Dôležitý je rovnaký prístup ku všetkým.“ Zuzana Kotlárová z Rómskeho centra Ternipen otvorila otázku diskriminácie na RomLIT-e