Žrebovanie kvízu Kultúra Rómov v rámci Rómskeho literárneho festivalu RomLIT

jún 24, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 uskutočnila Rómsky literárny festival RomLIT v dňoch od 21. – 23. júna 2022 v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Hornozemplínska knižnica pripravila tri festivalové dni s bohatým literárnym a kultúrnym programom. Nechýbali diskusie so zaujímavými slovenskými aj zahraničnými hosťami, autormi, prezentácia diel rómskych autorov, koncerty, workshopy a zaujímavé aktivity. Našou snahou je predstaviť ľudí z rómskych komunít a centier, ktorí sú dnes úspešní a známi. 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Výhercu sa dozvieme vo videu.:

Srdečne blahoželáme víťazke, na ktorú čaká v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou vecná cena.

Víťazke Márii Marčákovej srdečne gratulujeme k výhre a prajeme jej veľa úspechov. Výhru si víťazka prevzala 27. júna 2022 v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY

Jún v Multifunkčnom centre 4.0

KVÍZ – KULTÚRA RÓMOV