„Dôležitý je rovnaký prístup ku všetkým.“ Zuzana Kotlárová z Rómskeho centra Ternipen otvorila otázku diskriminácie na RomLIT-e

jún 24, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 uskutočnila Rómsky literárny festival RomLIT v dňoch od 21. – 23. júna 2022 v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Hornozemplínska knižnica pripravila tri festivalové dni s bohatým literárnym a kultúrnym programom. Nechýbali diskusie so zaujímavými slovenskými, aj zahraničnými hosťami, autormi, prezentácia diel rómskych autorov, koncerty, workshopy a zaujímavé aktivity. Našou snahou je predstaviť ľudí z rómskych komunít a centier, ktorí sú dnes úspešní a známi. 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

 

22. júna 2022 o 10.00 hod. v priestoroch zrkadlovej miestnosti v Hornozemplínskej knižnici sme privítali PhDr. Zuzanu Kotlárovu, PhD. z Rómskeho centra TERNIPEN v Snine. Prednáškou „Dôležitý je rovnaký prístup ku všetkým“ zaujala študentov zo Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou, ktorým poukázala na dôležitosť ľudí bez diskriminácie a predsudkov. Rómovia tvoria viac ako 25% obyvateľstva v našom vranovskom regióne a sú našou súčasťou. Preto je dôležité vnímať ľudí takých akí sú, bez akýchkoľvek predsudkov či názorov. Buďme k sebe ohľaduplnejší, tolerantnejší a pozerajme sa na svet bez prikrášlení.

Zuzana Kotlárová je aktívnou členkou Občianskeho združenia Rómske centrum TERNINEN, Snina. Zároveň je aj jeho projektovou manažérkou, koordinátorkou projektov, odbornou garantkou projektov, lektorkou (v rámci realizovaných projektov Rómskeho centra Ternipen). Momentálne je aj zamestnankyňou Rómskeho centra Ternipen v rámci projektu MsÚ Snina „Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých“, v pracovnej pozícii Expert pre tvorbu stratégie a akčného plánu začlenenia v okrese Snina.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY

Jún v Multifunkčnom centre 4.0

Revial a Vranovcistar čáve roztancovali Vranovčanov na RomLIT-e