Trénovanie pamäti v Multifunkčnom centre 4.0

Trénovanie pamäti v Multifunkčnom centre 4.0

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila podujatie  Fitnes pre mozog, ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  (Miestny rozvoj, odstraňovanie likvidácie a inklúzie Rómov). Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou...