Rómske slovo NEV o Multifunkčnom centre 4.0 v rámci Dňa Rómov

apr 13, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0. zrealizovali Deň Rómov 8. apríla 2022.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Realizácia projektu tak prispeje k naplneniu hlavného sloganu: „Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“./ „Working together for a greencompetitive and inclusive Europe“.

Cieľom Dňa Rómov je pripomenúť si význam a bohatstvo rómskej kultúry, tradícií a dejín, ale aj využiť ju na zvýšenie povedomia u majoritnej spoločnosti. Tento deň bol ustanovený na počesť prvého celosvetového stretnutia Rómov na svojom I. kongrese, ktorý sa konal za účasti Rómov zo 14-tich krajín v dňoch 8. − 12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne. Účastníci pripomenuli širokej verejnosti, že sú integrálnou súčasťou európskych krajín už stáročia. Deklarovali prihlásenie sa ku krajine svojho pôvodu − k Indii a prijali rómsku vlajku a hymnu. Zároveň požiadali medzinárodné organizácie o rešpektovanie svojho vlastného etnického mena Róm/Rómovia.

Podujatie doprevádzal redaktor RTVS Roman Goroľ, ktorý zrealizoval reportáž o Multifunkčnom centre 4.0 v rámci Dňa Rómov. Rozhovor poskytla komunitná pracovníčka Multifunkčného centra 4.0 Mgr. Diana Vasiľová, ktorá priblížila hlavý cieľ projektu. Spolu s hosťami podujatia Mgr. Dominikom Balogom, komunitným pracovníkom v Komunitnom centre Kučín a Petrom Ferencom, bohoslovcom 5. ročníka na teologickej fakulte PU v Prešove a so žiakmi SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou urobil Roman Goroľ krátky rozhovor, ktorý je dostupný na tomto linku:

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1565/1782351

 

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY

Apríl v Multifunkčnom centre 4.0

Deň Rómov – Beseda s Petrom Ferencom