Knihy sú skvelé so spisovateľkou Katarínou Škorupovou

apr 13, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0. privítali 8.4.2022 spisovateľku Katarínu Škorupovú.
O 09.00 h sa pani spisovateľka stretla v knižnici so žiakmi zo ZŠ Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou a o 11.00 h so žiakmi ZŠ Čaklov.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Realizácia projektu tak prispeje k naplneniu hlavného sloganu: „Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“./ „Working together for a greencompetitive and inclusive Europe“.

Podujatie Knihy sú skvelé je cyklus aktivít na podporu čítania, umeleckého a kultúrneho vzdelávania. Aktivity sa uskutočňujú na prelínanie rómskych a nerómskych komunít. Cieľom podujatí je priviesť deti k správnej ceste za poznaním a vzdelávaním.

Spisovateľka Katarína Škorupová nám spríjemnila piatkové dopoludnie v rámci Medzinárodného dňa Rómov svojimi prívetivými slovami, nadšením a povzbudením k písaniu či čítaniu literatúry. Literatúrou, čítaním a písaním sa nám zlepší nielen naša slovná zásoba, ale taktiež aj vyjadrovanie a možno aj pohľad na život. Vstúpme do sveta poznania, literatúry, krásy a vedomostí s entuziazmom a vášňou.

 

Katarína Škorupová vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na FFUK. Už od strednej školy snívala o redaktorskej práci a postupne si svoju túžbu plnila. Istý čas učila slovenčinu, ale čoskoro začala pracovať vo vydavateľstve ako redaktorka. Najskôr pripravovala učebnice, potom sa venovala beletrii a detskej literatúre. Tým sa živí dodnes, a popritom aj prekladá z angličtiny, stará sa o rodinu a tancuje hulu, čo je v podstate tiež istý druh reči – rozprávanie príbehov. Katarína Škorupová vydala knihy ako sú Ako uloviť mamutaAnča z pomarančaHups, Rups a ŠupsV krajine rozprávok alebo aj O zlatom vajíčku a iné rozprávky a iné.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY

Apríl v Multifunkčnom centre 4.0

Deň Rómov – Beseda s Mgr. Dominikom Balogom