RomLIT v Hornozemplínskej knižnici odštartoval vo veľkom štýle

jún 21, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0  pozýva na Rómsky literárny festival RomLIT, ktorý sa uskutoční v dňoch od 21. – 23. júna 2022 v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Hornozemplínska knižnica pripravuje tri festivalové dni s bohatým literárnym a kultúrnym programom. Nebudú chýbať diskusie so zaujímavými slovenskými aj zahraničnými hosťami, autormi, prezentácia diel rómskych autorov, koncerty, workshopy a zaujímavé aktivity. Našou snahou je predstaviť ľudí z rómskych komunít a centier, ktorí sú dnes úspešní a známi. Príďte si vychutnať vôňu kníh s neopakovateľnou atmosférou.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

21. júna 2022 o 10.00 hod. sa odštartovala odborná časť Rómskeho literárneho festivalu RomLIT v Hornozemplínskej knižnici s besedou na tému Aspekty rómskeho jazyka s Mgr. Lenkou Goroľovou. Lenka Goroľová je vysokoškolský pedagóg na Ústave rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove, venuje sa štúdiu rómskeho jazyka a práca je zároveň jej hobby.

Málokto vie, že gramatika rómskeho jazyka má mužský aj ženský rod, jednotné i množné číslo, osem pádov a jeden nepriamy pád. Tvoria sa pomocou koncoviek. Má 11 slovných druhov, podstatné i prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky, predložky, spojky, častice, citoslovcia. Špecifické sú spoluhlásky: kh, ph, th, čh, ktoré sa vyslovujú s jemným prídychom. Bez neho menia spoluhlásky význam slova veľmi významne. Napríklad, „khoro“ znamená džbán, ale „koro“ (bez prídychu) znamená slepý. V rómskom jazyku nie je ypsilon. Mäkké spoluhlásky (ď, ť, ň, ľ,) sa celkom bežne, na rozdiel od slovenčiny alebo češtiny píšu s mäkčeňom. Ako napríklad „romaňi čhib“, čo v preklade znamená rómsky jazyk. Asi každý, kto má v obľube clivé či naopak ohnivé rómske pesničky vie, že sú plné nádherných slovných spojení. Jedným z najznámejších je: „čumidav tro jiloro“ – bozkám Tvoje srdiečko.

Zaujímavé informácie ohľadom rómskeho jazyka sa dnes dozvedeli žiaci zo Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou a Strednej odbornej školy Alexandra Dubčeka vo Vranove nad Topľou. Študenti získali nové vedomosti o rómskom jazyku, ale aj nové poznatky o živote pedagóga na vysokej škole.

Chceme sa aj touto cestou poďakovať Mgr.Lenke Goroľovej , SOŠ A. Dubčeka a SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou za prijatie pozvania a za hodnotné slová, podnety. Pevne veríme, že prednáška bola veľkým prínosom pre študentov a vlastné svedectvá dopomôžu mnohým ľuďom k lepšiemu životu.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY

Jún v Multifunkčnom centre 4.0

Rómsky literárny festival RomLIT