Letný tvorivý štvrtok v Komunitnom centre Hencovce

júl 14, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 pripravila podujatia Letné štvrtky.

Leto v Hornozemplínskej knižnici je už tradične venované obľúbeným Letným štvrtkom. Podujatia sú tematicky ladené stretnutia, ktoré sa budú niesť v duchu rozprávok, tvorivých dielní, súťaží, hier a športu.

14. júla 2022 o 10.00 h sme pokračovali v podujatiach s názvom letné štvrtky, ktoré sa dnes uskutočnili v Komunitnom centre Hencovce v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou. Lektorkou letného tvorivého štvrtku bola výtvarníčka, animátorka a pedagogička Mgr. Monika Gerová, ktorá zábavným a vzdelávacím štýlom predviedla deťom a mládeži Majstra N. Na letnom tvorivom štvrtku vytvárali deti spolu s Majstrom N chemické, ale aj výtvarné pokusy, ktoré očarili nielen detí, ale aj samotných komunitných pracovníkov. Hravou formou sa deti naučili vytvárať dúhu pomocou lentiliek a čistej vody, ako nafúknuť balón, ako vyzerá sopka a láva naživo, a dokonca si sami vytvorili vlastné tašky a kravaty. Majster N ožil aj v našich spomienkach a deťom zažiarili iskričky šťastia v ich očiach. Hurá letným štvrtkom!

Srdečne Vás pozývame na Letné štvrtky. Príďte si vychutnať leto plné aktivít, ktoré zamestnajú nielen myseľ, ale i telo zo širokej škály podujatí.

Najbližšie sa vidíme.:

  • 21. 7. 2022 v CVČ Nižný Hrabovec na Letnom HUDOBNOM štvrtku 10.00 h
  • 28. 7. 2022 v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou na Letnom TANEČNOM štvrtku o 10.00 h
  • 4. 8. 2022 v Obecnej knižnici Banské na Letnom LITERÁRNOM štvrtku o 10.00 h
  • 11. 8. 2022 v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou na Letnom DIVADELNOM štvrtku o 10.00 h
  • 18. 8. 2022 v Komunitnom centre Hencovce na Letnom HISTORICKOM štvrtku o 10.00 h
  • 25. 8. 2022 v ZŠ Čaklov na Letnom športovom štvrtku o 10.00 h

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY

Júl v Multifunkčnom centre 4.0

Multifunkčné centrum 4.0 slávnostne otvorilo Letné štvrtky v Obecnej knižnici Dlhé Klčovo