Letná škola angličtiny sa blíži ku koncu

júl 13, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 pripravila Letnú školu anglického jazyka pre I. stupeň ZŠ.

Vzdelávanie sa realizuje v mesiaci júl. Začiatok kurzu bol 4. 7. 2022 10.00 hod., následne sa uskutočnilo ďalšie stretnutie v stredu 6. 7. 2022 o10.00 hod., v piatok 8. 7. 2022 10.00 hod. , v pondelok 11. 7. 2022 o 10.00 hod. a v stredu 13. 7. 2022 o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0, posledné stretnutie v rámci Letnej školy anglického jazyka bude:

  • 15. 07. 2022 (piatok) o 10.00 h.

Lektorkou letnej školy anglického jazyka je Mgr. Alena Demčáková, ktorá hravou formou učí deti anglický jazyk, pretože aj zábava a hry dokážu deti veľa naučiť. Začali sme posledný týždeň Jazykovej školy anglického jazyka. Detí a mládeže pribúda, čomu sa veľmi tešíme a úspech pripisujeme skvelej lektorke Mgr. Alene Demčákovej, ktorá deti motivuje a pozitívnym prístupom ich vedie k vzdelanosti anglického jazyka. Dnešné stretnutie jazykovej školy oslovilo všetky deti. Zelenina a ovocie môžu byť aj veľmi zaujímavé. Aké príchute má ovocie, akú vôňu má ovocie – to všetko si mohli deti dnes vyskúšať na letnej škole anglického jazyka v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Hádankami a logickými hrami sa deti naučili pracovať so slovíčkami, komunikovať medzi sebou jednoduchými vetami a ochutnať rôzne druhy ovocia a pochutín, ktoré vedia správne pomenovať a opísať.

Srdečne Vás pozývame na Letnú školu anglického jazyka na posledné stretnutie už 15. júla 2022 o 10.00 h. Príďte si vychutnať leto plné aktivít, ktoré hravou formou výučby anglického jazyka nestratí z mysle slovnú zásobu v cudzom jazyku.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY

Domov

Letné štvrtky v Multifunkčnom centre 4.0