Letná škola anglického jazyka

jún 9, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Realizácia projektu tak prispeje k naplneniu hlavného sloganu: „Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“./ „Working together for a greencompetitive and inclusive Europe“.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj pozývajú deti a mládež I. stupňa základných škôl do Letnej školy anglického jazyka.

 

Vzdelávanie sa bude realizovať v mesiaci júl, začiatok kurzu je 4.7.2022 o 10.00 hod.  v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0

Počet miest je limitovaný, je potrebné sa vopred prihlásiť mailom na: multifunkcnecentrumvranov@gmail.com.

Viac informácií získate na telefónnom čísle 057/4464468 p. Vasiľová.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

 

NÓRSKE GRANTY

Jún v Multifunkčnom centre 4.0

Motanka