Knihy sú skvelé s Divadlom Cililing

nov 7, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás pozýva na podujatie Knihy sú skvelé, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Podujatie sa uskutoční v piatok 11. novembra 2022 o 10.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Srdečne pozývame na divadlo pre deti Cililing z Prešova, ktoré príde spríjemniť literárne dielo hravou formou.

Divadlo pre deti Cililing prináša rozprávkový svet plný zábavy a veselých dobrodružstiev, kde dobro vždy zvíťazí a zlo nezostane nepotrestané. Ponorte sa do sveta rozprávok a spoločne s nami ukážte, že Knihy sú skvelé aj hravou formou.

Podujatie Knihy sú skvelé je cyklus aktivít na podporu čítania, umeleckého a kultúrneho vzdelávania. Aktivity sa uskutočňujú na prelínanie rómskych a nerómskych komunít. Cieľom podujatí je priviesť deti k správnej ceste za poznaním a vzdelávaním.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY

November v Multifunkčnom centre 4.0

Rómsky komiks s Radom Repickým