Knihy sú skvelé aj v apríli

apr 27, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

 

 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 LDI 01004 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.) zrealizovala podujatie Knihy sú skvelé spojené s Bibliograficko-informačnou výchovou 27. apríla 2022 o 09.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

 

 

Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 navštívili deti zo ZŠ Čičava, ktorí knižnicu navštívili prvýkrát v tomto školskom roku 2021/2022. Deti neskrývali nadšenie z priestorov knižnice, z množstva zaujímavých kníh a pútavých informácií podaných hravou formou. Žiaci si so sebou odniesli nielen nové poznatky o knižnici, ale aj o knihe ako takej. No najmä si vyskúšali aké je náročné byť hercom v podobe bábkového divadla dramatizovanej rozprávky Išlo vajce na vandrovku.

Ďakujeme p. učiteľkám za ich návštevu a tešíme sa na skoré stretnutie v rámci cyklu aktivít na podporu čítania Knihy sú skvelé.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY

Máj v Multifunkčnom centre 4.0

Knihy sú skvelé aj v apríli