Jazykový kurz: Anglický jazyk

mar 1, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0. Vás pozývajú na Jazykové kurzy anglického jazyka.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Pravidelný šesťtýždňový kurz bude prebiehať v priestoroch Komunitného centra v Hencovciach každú stredu od 2. marca 202214:00 h.

Lektorom jazykového kurzu anglického jazyka je Mgr. Peter Šnajder.

Pomocou jazykového kurzu sa študenti a žiaci Komunitného centra v Hencovciach naučia základy anglického jazyka, prípadne zlepšia svoje jazykové znalosti a schopnosti, zlepší sa ich komunikácia v angličtine, a taktiež aj písomná komunikácia.

Pevne veríme, že jarné kurzy anglického jazyka prispejú k lepšej vzdelanosti mladých študentov a pomôžu im nájsť svoje uplatnenie a lepšie miesto v živote.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY

Marec v Multifunkčnom centre 4.0

Týždeň slovenských knižníc s Branislavom Jobusom