Jazykový kurz: Anglický jazyk

Jazykový kurz: Anglický jazyk

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0. Vás pozývajú na Jazykové kurzy anglického jazyka. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné...