Letný tanečný štvrtok roztancoval všetky deti

júl 28, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 pripravila podujatia Letné štvrtky.

Leto v Hornozemplínskej knižnici je už tradične venované obľúbeným Letným štvrtkom. Podujatia sú tematicky ladené stretnutia, ktoré sa budú niesť v duchu rozprávok, tvorivých dielní, súťaží, hier a športu.

Dňa 28. 07. 2022 sme v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou absolvovali letný štvrtok, ktorý roztancoval všetkých návštevníkov. Letný tanečný štvrtok sa uskutočnil za pomoci Folklórneho súboru Lipovec pod vedením Michala Jenča a trénerky moderných tancov Martiny Polivčákovej Rusnákovej z tanečného klubu TINIS. Deti sa naučili základy ľudových tancov, ale aj základy moderných tancov, ktoré si navzájom vymieňali medzi sebou. Leto bez tanca nie je letom. To sa potvrdilo aj v Multifunkčnom centre 4.0, ktoré navštívilo viac ako 60 detí, ktoré roztancovali aj samotné knihy v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY

September v Multifunkčnom centre 4.0

Letný hudobný štvrtok s Mgr. Radovanom Zajícom