Zastavujeme šikanu s pomocou Kráľa dobra

Zastavujeme šikanu s pomocou Kráľa dobra

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás pozýva na podujatie ZASTAVTE šikanu, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov). Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou...
Správne informácie sú základ

Správne informácie sú základ

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0  pozýva na podujatie Správne informácie sú základ, ktorý sa uskutoční 08. marca 2023 o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Hornozemplínska knižnica vo...
Spoločným úsilím a športom k zastaveniu šikany

Spoločným úsilím a športom k zastaveniu šikany

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás uskutočnila podujatie ZASTAVTE šikanu, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov). Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou...