Vytvárame kroniku rómskej rodiny

Vytvárame kroniku rómskej rodiny

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila vzdelávanie Kronika rómskej rodiny, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov). Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad...