Spoločným úsilím a športom k zastaveniu šikany

Spoločným úsilím a športom k zastaveniu šikany

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás uskutočnila podujatie ZASTAVTE šikanu, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov). Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou...